Nieuwbouwwoning

Koopt u een nieuwbouwwoning? Dan tekent u allereerst een koop- / aanneemovereenkomst. U koopt de grond en geeft opdracht aan de aannemer om uw huis (af) te bouwen. De levering van de grond gebeurt bij de notaris. Heeft u de akte van levering getekend, dan wordt u ook eigenaar van wat er op uw grond gebouwd wordt.

Koop van een nieuwbouwwoning
Bij de koop van een nieuwbouwwoning zijn een aantal zaken anders dan bij de koop van een bestaand huis.

  • Zo is het belangrijk dat er een garantieregeling of waarborgregeling is waar u (financieel) op terug kunt vallen, mocht de bouwonderneming failliet gaan.
  • Daarnaast kunt u de helft van de laatste bouwtermijn (5% van de aanneemsom) bij ons notariskantoor in depot laten voor het herstel van eventuele gebreken.
  • En heeft u nagedacht over wat er gebeurt als uw relatie vóór de oplevering van de nieuwbouwwoning eindigt door ruzie of overlijden?

Bouwdepot
Als u voor het betalen van de grond en de bouw geld leent bij een bank, dan zal deze het geleende bedrag voor u in een bouwdepot houden. Uit dit bouwdepot betaalt u de koopprijs van de grond. De aanneemsom wordt in delen (bouwtermijnen) rechtstreeks aan de aannemer betaald. Bedenk dus dat u bij een nieuwbouwwoning al rente gaat betalen op het moment dat de grond aan u is overdragen.

Controleren koopcontract
Voordat u tekent neemt een medewerker van notaris Houtepen alle informatie goed met u door. We controleren of alle punten juist zijn verwerkt, zodat u tekent met een goed gevoel. En heeft u vragen?  Dan zijn wij altijd bereikbaar.