Leveringsakte

Op de dag van overdracht controleert notaris Houtepen of al het geld is ontvangen en of de juridische situatie ongewijzigd is gebleven, bijvoorbeeld of er in de tussentijd geen beslag op de woning is gelegd of een extra hypotheek is afgesloten. Als alles in orde is, starten we met het doornemen van de leveringsakte en, indien van toepassing, de hypotheekakte.

Tekenen van de leveringsakte
Heeft u geen vragen meer en is alles duidelijk? Dan is het tekenen van de leveringsakte het moment waarop de koop van uw woning of appartement definitief is. Een feestelijk moment! U ontvangt niet alleen de sleutels, maar ook een afschrift van de leveringsakte als eigendomsbewijs.

Leveringsakte, eigendomsakte of eigendomsbewijs
Omdat het notariaat niet altijd de meest gemakkelijke termen gebruikt, wordt de leveringsakte ook wel eigendomsakte genoemd: het moment waarop de woning uw eigendom wordt. Heeft u vragen over de betekenis van bepaalde termen of het traject dat u bij notaris Houtepen doorloopt tot aan de leveringsakte? Neem contact met ons op.

Download informatieblad leveringsakte