Levenstestament

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt. Een testament werkt dus pas als u overlijdt. U moet dit niet verwarren met het zogenaamde levenstestament. Het levenstestament is er voor als u door een ziekte of een ongeluk belangrijke zaken niet meer zelf kunt regelen. Op dat moment moet een ander dat voor u doen. In een levenstestament legt u vast wie dat mag doen. Hiermee voorkomt u dat er een curator of een bewindvoerder over uw vermogen moet worden aangesteld.

In het levenstestament geeft u aan uw partner, de kinderen of een vertrouwenspersoon een algemene volmacht om uw financiële en desgewenst andere zakelijke belangen te behartigen. Ook kunt een medisch gevolmachtigde aanwijzen om u te vertegenwoordigen op medisch gebied.

Centraal Levenstestamentenregister
Notaris Houtepen doorloopt samen met u de mogelijkheden en adviseert wanneer dat nodig is. Hebben we alles besproken, dan leggen we uw wensen vast in een levenstestament. Uw levenstestament wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister. Maak een afspraak met notaris Houtepen. Samen kijken we naar het belang van een levenstestament voor uw persoonlijke situatie.

Notaris Houtepen adviseert
Leg uw (financiële, zakelijke en medische) wensen vast in een levenstestament. Neem contact op met notaris Houtepen voor meer informatie over het regelen van uw volmacht voor het geval u daar zelf niet meer toe in staat bent. Samen bespreken we de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

Download hier de brochure 'Wie geeft u het vertrouwen'

Download hier de brochure 'Waar zeg ik Ja tegen'