Contact

Stratumsedijk 99
5614 HP Eindhoven

Postbus 2432
5600 CK Eindhoven

T: 040-7 878 878
E:


Oprichten BV

Een eigen onderneming starten… maar wat is nu de beste organisatievorm?

  • Organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid. Dan kiest u bijvoorbeeld voor een eenmanszaak of vof. U bent ook privé aansprakelijk.
  • Organisatievorm als rechtspersoon. Denk daarbij aan een BV, NV, stichting of coöperatie. Het risico dat u persoonlijk financieel aansprakelijk wordt gesteld is beperkt. U kunt in principe niet meer geld verliezen dan het bedrag waarvoor u in de onderneming deelneemt.

BV houdt werk en privé gescheiden
Met een BV (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) blijven werk en privé gescheiden. De BV is een rechtspersoon met aandelen. In beginsel is een aandeelhouder niet aansprakelijk jegens de crediteuren van de vennootschap. Een aandeelhouder kan wettelijk gezien hoogstens de waarde van zijn aandelen kwijtraken als de vennootschap failliet gaat  of wordt geliquideerd. De aandelen in de BV zijn niet vrij overdraagbaar. De overdracht van aandelen in de BV moet via notariële akte plaatsvinden.

Oprichten BV bij notaris Houtepen
Notaris Houtepen verzorgt de akte van oprichting voor uw BV. Deze akte bevat de statuten, ofwel de spelregels van uw BV. Ook regelen wij de inschrijving van uw BV bij de Kamer van Koophandel. Samen doorlopen we de akte van oprichting en na akkoord ondertekenen u en notaris Houtepen: uw BV is officieel opgericht!

Welke organisatievorm past het beste bij u en uw onderneming? Doe de ‘3 minuten’-test.

De beste organisatievorm
Wat is de beste organisatievorm voor u en uw onderneming? Hoeveel risico loopt u eigenlijk? Bij welke rechtsvorm moet u een notaris inschakelen? Wat is de rol van de fiscus? Welke mogelijkheden zijn er om uw pensioen te regelen? En wat gebeurt er bij overdracht, overname of opvolging van uw onderneming? Notaris Houtepen geeft u graag antwoord op deze vragen in een persoonlijk gesprek.

Copyright © 2020 Notaris Houtepen  -   Algemene voorwaarden  | Privacyverklaring
Copyright © 2020 Notaris Houtepen
Algemene voorwaarden |  Privacyverklaring
Webdesign & CMS by Downdijk