Contact

Stratumsedijk 99
5614 HP Eindhoven

Postbus 2432
5600 CK Eindhoven

T: 040-7 878 878
E:


Oprichten stichting of vereniging

Stichtingen worden meestal voor goede doelen opgericht. Een stichting kan geen leden hebben. Een vereniging heeft juist wel leden. Het gaat om leden met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Een stichting of een vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) richt u op bij notaris Houtepen.

Oprichten van een stichting
Een stichting kunt u alleen oprichten met een notariële akte of een testament. De stichting wordt dan een rechtspersoon. In de oprichtingsakte moeten de statuten van uw stichting worden opgenomen. Hierin staan de naam van uw stichting, de vestigingsplaats, het doel, de manier waarop bestuursleden worden benoemd of ontslagen en wat er gebeurt met een positief saldo.

Een stichting mag geen uitkeringen doen aan oprichters of bestuursleden. Een onkostenvergoeding is natuurlijk wel toegestaan. Notaris Houtepen controleert of alles duidelijk is en of aan alle eisen is voldaan.

Oprichten van een vereniging
De belangrijkste vraag voor een vereniging: wat is uw gezamenlijk doel? Gaat u belangen behartigen van een bepaalde groep wijkbewoners, gaat u samen sporten, deelt u dezelfde politieke overtuiging? Ook voor een vereniging geldt dat winst maken geen doel kan zijn en dat een positief saldo niet naar de leden gaat.

Om een vereniging op te richten is een notariële akte in beginsel niet noodzakelijk. Maar richt u de vereniging op met een notariële akte en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dan heeft uw vereniging volledige rechtsbevoegdheid. Net als bij een BV is het bestuur in geval van schulden niet persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk, mag uw vereniging eigendom hebben, erfgenaam zijn en legaten aanvaarden.

Oprichten, stichten en verenigen
Notaris Houtepen legt u graag uit wat er in de oprichtingsakte staat, hoe u omgaat met bestuurlijke verantwoordelijkheden, wijzigingen in de statuten, of u belasting moet betalen en hoe u de stichting of vereniging kunt ontbinden. Neem contact op met ons kantoor in Eindhoven, maak een vrijblijvende afspraak en vertel ons uw wensen. Dan helpen wij u graag verder.

Copyright © 2020 Notaris Houtepen  -   Algemene voorwaarden  | Privacyverklaring
Copyright © 2020 Notaris Houtepen
Algemene voorwaarden |  Privacyverklaring
Webdesign & CMS by Downdijk